شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

فعالیتهای شرکت گاز استان مرکزی در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی

فعالیتهای شرکت گاز استان مرکزی در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: ارزش افزایی برای ذینفعان این شرکت در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی یکی از اهداف تعالی سازمانی می باشد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ، محمدرضاسمیعی با توجه به خسارات بوجود آمده در زمان جاری شدن سیلاب در استانهای هم جوارگفت: این شرکت در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک رسانی به همنوعان خود و یاری رساندن به ایشان ، نسبت به اعلام آمادگی این شرکت جهت اعزام تعدادی از همکاران در قالب تیم امدادی بصورت داوطلبانه با هماهنگی بسیج ادارات استانداری مرکزی اقدام نمود.مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی در این خصوص گفت:در زمان وقوع سیلاب در استان لرستان شرکت گاز استان مرکزی با ارسال تجهیزات فنی از جمله ایستگاه های تقلیل فشاروغیره توانست در بخش گازرسانی خدمات شایانی را ارائه نماید.ایشان درپایان اظهار داشت :فعالیتهای گسترده ای در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی باهدف ارزش افزایی برای ذینفعان شرکت صورت می پذیردکه می توان ازجمله به گازرسانی به روستاها ومناطق محروم ، ارائه آموزش های مستمر مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سطح استان،توسعه برنامه های زیست محیطی فضای سبز،تشکیل جلسه وهمکاری با سازمانهای مردم نهاد، توسعه برنامه های کارآموزی و پژوهشی با همکاری دانشگاه ها، اهدای خون به نیازمندان،کاشت نهال،برگزاری چندین مانورمشترک با سایرسازمان ها وتوسعه برنامه های خیریه وهمچنین تبیین وتهیه گزارش جامع مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی وارسال آن جهت شرکت درجشنواره مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت اشاره نمود.

سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید