شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

شرکت گاز استان مرکزی در مسیر تعالی سازمانی و سرآمدی

شرکت گاز استان مرکزی در مسیر تعالی سازمانی و سرآمدی
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت به بیان گزارش سرآمدی ومسیرتعالی شرکت گاز استان مرکزی پرداخت و دراین خصوص گفت:با تصویب هیأت مدیره در سال 1393 این شرکت گام درمسیرتعالی گذاشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص افزود:تیم رهبری با ترسیم افق چشم‌انداز وارکان جهت ساز،قرار گرفتن درمیان سه شرکت برتر گاز استانی را برای یک افق 10 ساله تا سال1404 مدنظر قرار داد و دراین زمینه با پیاده‌سازی برنامه‌های بهبودی نظیر استقرار برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت فرآیندها، نظرسنجی از ذینفعان و پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی ISO9001:2008وISO 14001:2004 و ISO 50001:2011 و OHSAS18001:2007 و HSE-MS در سال 1394 موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه ملی تعالی سازمانی گردید همچنین در سال 1395 این مسیر ادامه یافت وبا اجرای  برنامه هایی نظیر مدیریت ریسک، تعمیق برنامه‌ریزی استراتژیک، ارتقای ویرایش استانداردهای ISO9001:2015 وISO14001: 2015 و پیاده‌سازی استانداردهای رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 و مدیریت ارتباط با مشتری ISO10004:2012 در جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت نموده و حائز تقدیرنامه دو ستاره گردید.براساس همین گزارش درادامه  سید امیر قائم  مقامی  مدیر  تعالی سازمانی و دبیر هیئت مدیره شرکت گاز استان مرکزی  به  بیان برنامه های  تعالی سازمانی پرداخته وگفت : در سال 1396 با ادامه مسیر تعالی و بهبود مستمر و با اجرای پروژه هایی نظیر ارزیابی کسب رهبری ، مدیریت تکنولوژی ، نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف ، مدیریت پروژه ها و اقدامات کلیدی استراتژیک، ارتقای سیستم مدیریت تعمیرات و نگهداری در بخشهای مختلف سازمان شاهد تلاش مضاعف کارکنان خود بوده که منجر به کسب تقدیرنامه سه ستاره از جایزه ملی تعالی سازمانی و نیز تقدیرنامه سه ستاره از اولین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران گردید.قائم  مقامی  درادامه گفت:با تغییرات صورت گرفته درهیأت  مدیره شرکت در سال1397،با این تغییرعزمی راسخ تراز گذشته برای ادامه مسیر تعالی در سازمان نمایان شده و با تعریف برنامه های بهبودی چون بازنگری  اهداف واستراتژیها، ارزیابی 360 درجه مدیران، مدیریت مدل کسب و کار ، مدیریت تغییر و توسعه مدل مسئولیتهای اجتماعی و استقرار استانداردهای ISO45001:2018 و   ISO10002:2018 و ISO10004:2018 گامی دیگر در مسیر بهبود مستمر برداشته و درنتیجه این تلاشها شرکت گاز استان مرکزی در دومین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز مفتخر به دریافت تقدیرنامه چهارستاره تعالی سازمان گردیده است و این مسیر با قوت تمام همچنان ادامه دارد.

چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید