شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برگزاری بیش از35000نفرساعت آموزش درشرکت گازاستان مرکزی درسال1397

برگزاری بیش از35000نفرساعت آموزش درشرکت گازاستان مرکزی درسال1397
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:توسعه آموزش نیروی انسانی موجب پویایی سازمان ها می شود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت در مورد اهمیت آموزش نیروی انسانی بیان داشت: منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره‌برداری از منابع مختلف و پیشرفت روزافزون سازمان می‌شود؛ به عبارت دیگر منابع انسانی کارآمد پیشبرد سازمان در راستای توسعه ملی را تضمین می‌کند.  وی گفت: این امر گویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خود هستند و از طرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز هستند، به همین دلیل در سال های اخیر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان‌ها از جایگاه خاصی برخوردار شده است.سمیعی هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی را آشنایی با مسیر پیشرفت شغلی دانست و اضافه کرد: توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی است زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش، افزایش بهره وری نیروی انسانی را به دنبال دارد و کارکنان در مسیر شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را توسعه داده و بهره وری سازمانی را ارتقا بخشند.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی در مورد سرانه آموزشی کارکنان اظهار داشت : در سال 97سرانه آموزشی پیش بینی شده برای پرسنل رسمی 68 ساعت وبرای پرسنل پیمانکاری 41ساعت بوده است.وی تصریح کرد:ازمجموع 35424  نفرساعت آموزش برگزارشده دراین شرکت درسال گذشته 68دوره آموزشی درداخل شرکت برگزارگردید که تعداد بیست و یک دوره  HSE، بیست و یک دوره شغلی تخصصی وبیست و شش دوره عمومی وبهبود مدیریت ومیزان 9840نفرساعت آموزش دوره HSE درحوزه های مختلف ایمنی ،بهداشت،محیط زیست وپدافندغیرعامل بوده است .

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید