شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

از برترین های شرکت گازاستان مرکزی تقدیر به عمل آمد.

از برترین های شرکت گازاستان مرکزی تقدیر به عمل آمد.
همزمان با برگزاری جلسه هماهنگی و آمادگی زمستانی
در راستای اقدامات بهبود تعالی سازمانی در سال 98و همزمان با جلسه هماهنگی و آمادگی زمستانی با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره ، هیئت رئیسه و روسای نواحی از برترین های شرکت گازاستان مرکزی در حوزه عملکردی سال 97در بخشهای مختلف تقدیر به عمل آمد .به گزارش روابط عمومی  شرکت گاز استان مرکزی درابتدای جلسه پس ازقرائت آیاتی چند از قرآن مجید سید امیر قائم مقامی فرد مدیر تعالی این شرکت در خصوص انتخاب واحدها ونفرات برتر توضیحاتی ارائه نمود و در این خصوص گفت:انتخاب برترین ها برای اولین بار در شرکت گازاستان مرکزی به همت واحد منابع انسانی اتفاق افتاده که حاصل پیاده سازی نظام تعالی سازمانی در شرکت می باشد.امید آن می رود که در سالهای آتی با ادامه این روند و بهبوداجرای آن شاهد افزایش انگیزه کاری دربین کارکنان ونهایتا"رشدوبلوغ هرچه بیشترسازمان باشیم.برپایه این گزارش در ادامه این مراسم از برترین ها با اهداء لوح تقدیر،تندیس و هدایای نقدی به شرح جدول ذیل تقدیر بعمل آمد.
 

ماژول

ناحیه/ واحد/ فرد

ناحیه برتر

ناحیه تفرش

واحدهای ستادی برتر

واحد خدمات طرح‌ها

واحد گازرسانی به صنایع

کمیته های برتر

کمیته رهبری و استراتژی

کمیته منابع و شراکتها

کمیته تعیین نیازهای آموزشی

ناظر برتر

آقای سعید احمدآبادی

پیشنهاد دهنده برتر

آقای مهدی جودکی

نشت یاب برتر

آقای میثم زارعی

HSE برتر

ناحیه تفرش

واحد نصب انشعابات برتر

زون خنداب :آقایان مجید سلیمی، علیرضا ابراهیمی،سید مصطفی حسینی

واحدامداد برتر

زون کمیجان: آقایان محمد کلوانی،علی اصلانی، مهدی کمیجانی، علیرضا بهرامی، ابوالقاسم حق نظری، مجتبی کرمی، فرهاد رنجبر

واحدمشترکین برتر

زون کمیجان: آقایان محمد کاظم صدر، محمد رسولی، علیرضا جلولی

واحد تعمیرات برتر

ناحیه تفرش: آقایان جواد قنبری، محمد تقی جعفری، محمد رضا نصیری، ابوالفضل نظامی

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید