شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برگزاری بیش از32000نفرساعت آموزش درشرکت گازاستان مرکزی درسال1398

برگزاری بیش از32000نفرساعت آموزش درشرکت گازاستان مرکزی درسال1398
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:بهبود بهره وری نیروی انسانی از طریق آموزش یکی از اهداف مهم هر سازمان می باشد.

 محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در مورد اهمیت آموزش نیروی انسانی بیان داشت: توجه به امرآموزش نیروی انسانی درواقع ایجاد فرصت مناسب ونوعی تلاش درجهت بهبود عملکرد درارتباط با مسائل مربوطه کارکنان درشرکت می باشد.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ایشان درادامه گفت: کارکنان آموزش دیده می توانند نوآوری وخلاقیت بیشتری داشته باشند که این امرنیز بهره وری را به سرعت افزایش می دهد و البته زمانی این آموزش اثربخش خواهد بودکه بصورت پیوسته و برنامه ریزی شده باشد تا پاسخگوی اهداف شرکت باشد. سمیعی هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی را آشنایی با مسیر پیشرفت شغلی دانست و اضافه کرد: توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی است زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش، افزایش   بهره وری نیروی انسانی را به دنبال دارد و کارکنان در مسیر شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را توسعه داده و بهره وری سازمانی را ارتقا بخشند.درادامه علیرضاجدیدی معاون مالی وپشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی  در مورد سرانه آموزشی کارکنان اظهار داشت : در سال 98سرانه آموزشی پیش بینی شده برای کارکنان رسمی 60 ساعت وبرای کارکنان پیمانکاری 44ساعت بوده است.وی تصریح کرد:ازمجموع 32136  نفرساعت آموزش برگزارشده دراین شرکت درسال گذشته 64دوره آموزشی درداخل شرکت برگزارگردید که تعداد 20دوره HSE،21دوره شغلی تخصصی و23دوره عمومی وبهبود مدیریت ومیزان 8850نفرساعت آموزش دوره HSE درحوزه های مختلف ایمنی ،بهداشت،محیط زیست وپدافندغیرعامل بوده است .

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید