شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

نشت یابی بیش از 11هزاروششصد کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز استان مرکزی

نشت یابی بیش از 11هزاروششصد کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز استان مرکزی
محمد رضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: در راستای بهره برداری ایمن، شناسایی وکنترل خطرات و ریسک ها ،اجتناب از بروز حوادث و همچنین تطابق هر چه بیشتر امور و فعالیت ها با استاندارد ودستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران،بازرسی از پروژه های درحال اجرا،ایستگاه های تقلیل فشارو سیستم حفاظت کاتدی صورت می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی، سمیعی درادامه با اشاره به  اهمیت  تأمین  ایمن  استمرار پایداری جریان  گاز برای مشترکین و اهمیت نگهداری ومراقبت از تأسیسات گازدار بویژه تأسیسات مدفون، بر لزوم بازرسی‌های مداوم  و مستمر از تاسیسات گازتوسط واحد بازرسی فنی تاکید کرد و اظهار  داشت: این  بازرسی‌ها  باعث  افزایش  ضریب  ایمنی،جلوگیری   از خطرات  احتمالی و کاهش هدررفت گاز و کاهش  آلودگی های زیست محیطی شده و تاثیر  بسزایی درحفظ  و صیانت از گاز طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی دارد.براساس همین گزارش حمیدرضا محمدرضایی رییس بازرسی فنی شرکت گاز استان مرکزی عملکرد سال 1398واحد بازرسی فنی رابدین شرح بیان نمود:درسال گذشته کلیه خطوط تغذیه وتوزیع درسطح استان به مقدار 11هزاروششصدوشصت وسه کیلومتر نشت یابی گردید که تعداد 657موردنشت زیر زمینی و12هزارو204مورد نشت فوقانی کشف گردید.همچنین در مرحله دوم نشت یابی میزان دوهزارو238کیلومتر ازشبکه شهری مجددا"نشت یابی شدکه تعداد42مورد نشت شبکه وهزارو820مورد نشت فوقانی کشف گردید.وی درادامه گفت: در سال 1398 بازرسی از پروژه های در حال اجرا به تعداد65مورد به صورت سرزده،بازرسی از عملکرد و کارآیی تعداد783ایستگاه تقلیل فشار گاز،بازرسی از عملکرد تعداد 1152عدد از شیر های مدفونی شبکه در سطح استان به صورت رندوم،نشت یابی از تعداد102ایستگاه تقلیل فشار،ضخامت سنجی و تست هیدرواستاتیک تیوپ هیتر 11ایستگاه تقلیل فشار و بازرسی از 148محموله اقلام گازرسانی در کارخانجات تولیدی از فعالیت های واحد بازرسی فنی گاز استان مرکزی میباشد.

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید