شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای زیست محیطی درشرکت گاز استان مرکزی

رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای زیست محیطی درشرکت گاز استان مرکزی
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: صیانت ازمحیط زیست جهت پیشگیری ازتخریب وآلودگی محیط زیست درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد.

محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی از رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل های زیست محیطی درسال98باهدف صیانت ازمحیط زیست درجهت پیشگیری ازتخریب وآلودگی محیط زیست درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی این شرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی ، سمیعی در این خصوص گفت:نگهداشت و بروزآوری استانداردها از جمله ISO14001:2015،بروزآوری نقشه چرخه حیات زیست محیطی شرکت و ارزیابی آن،بازنگری و بروزآوری جنبه‌های زیست محیطی،مدیریت کربن (مدیریت گازهای گلخانه‌ای)از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق صیانت ازمحیط زیست در این شرکت در سال گذشته رقم خورده است.مدیرعامل ورییس کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت گازاستان مرکزی در ادامه گفت:تشکیل کارگروه مدیریت کربن با هدف ایجاد زیرساخت های لازم و معرفی مفاهیم مرتبط با مدیریت گازهای گلخانه‌ای،فراهم نمودن زمینه و مقدمات لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همسو با تعهدات جهانی و وظایف ملی،برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به عنوان یکی از گام‌های اساسی مدیریت آن مطابق راهنمای ابلاغی وزارت نفت در این شرکت با استفاده از نرم‌افزار PICARS در سال 98 در راستای صیانت ازمحیط زیست می باشد.ایشان اظهار کرد:مدیریت پسماندها و مدیریت صددرصدی آن‌ها،تفکیک از مبدأ پسماندها،بوزدایی بشکه‌های خالی مرکاپتان (ماده بودارکننده) و تبدیل آن‌ها به پسماند عادی ،بازیافت و امحای المنت فیلترهای مستعمل ایستگاه‌های CGS شرکت گاز استان مرکزی ، شستشوی  بشکه‌های خالی  ضد یخ  و تبدیل  آن‌ها  به  پسماند  عادی توسط شرکت  معتمد سازمان حفاظت محیط زیست ،بی‌خطرسازی و بازیافت محلول آب مقطر و ضدیخ هیترها و اخذ گواهی های  مربوطه،نیاز‌سنجی، پیش‌بینی و برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز کارکنان در زمینه محیط زیست در داخل شرکت ،حضور کارکنان در دوره‌های آموزشی محیط زیست خارج از شرکت،تشکیل کمیته مدیریت سبز و پیگیری اقدامات مربوطه،پیشبرد اهداف تعالی سازمان با انجام اقدامات و پروژه‌های بهبود مصوب مربوطه،تعامل مستمر با سازمان حفاظت محیط زیست،تعامل مستمر با HSE ستاد در تهران،گزارش‌دهی یکپارچه پسماندهای تولیدی در سطح وزارت نفت از دیگر اقدامات این شرکت با هدف صیانت ازمحیط زیست درجهت پیشگیری ازتخریب وآلودگی محیط زیست می باشد.

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید