شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

با پایش مستمر روند توزیع گازطبیعی می توان عدالت اجتماعی رادر سطح جامعه گسترش داد

با پایش مستمر روند توزیع گازطبیعی می توان عدالت اجتماعی رادر سطح جامعه گسترش داد
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت :

محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: با پایش مستمر،رفع ایراد سیستمهای اندازه گیری ،کنترل عدم دستکاری ترازگازمصرفی وجلوگیری ازهدررفت گاز،موجب بهبودمستمردرروند توزیع گازطبیعی شده واین امور نهایتا منجربه برقراری عدالت اجتماعی درسطح جامعه می گردد.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی سمیعی دراین خصوص گفت :یکی ازموارد بهبود مستمر درروند توزیع گاز ،کنترل تراز گازمصرفی وبرقراری عدالت اجتماعی درسایه برخورداری کلیه مشترکین ازسهم گازطبیعی وهمچنین جلوگیری ازهدررفت گاز ،کنترل عدم دستکاری وهمچنین رفع ایراد ازسیستمهای اندازه گیری  می باشد.ایشان در ادامه افزود:به همین دلیل است که این شرکت پایش مستمر از تجهیزات تحویلی به مشترک را درسال گذشته به طور ویژه مد نظرقراردادکه دراین مدت حدود14هزارو488نفرساعت بازرسی از یکهزارو624مشترک صنعتی ، شامل یکهزار و84صنعتی جزء و540 صنعتی عمده صورت پذیرفت .مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی در پایان اظهارکرد:در سالجاری برنامه ریزی برای کالیبره نمودن کنتورهای حدود600مشترک باظرفیت160مترمکعبی صورت پذیرفته است وهمچنین کلیه رگلاتورهای مشترکین صنعتی باظرفیت100متر مکعبی به بالا موردبازرسی قرار می گیرد.

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید