شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری موثر بر کیفیت درشرکت گاز استان مرکزی

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری موثر بر کیفیت درشرکت گاز استان مرکزی
محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : بابرنامه ریزی های انجام شده و مطابق استانداردهای مدیریتی استقراریافته دراین شرکت و بر مبنای روشهای اجرایی کالیبراسیون،تجهیزات ، پایش و اندازه گیری کلیه تجهیزات مربوطه در ایستگاه های گاز و جایگاه های CNG در سطح استان مرکزی براساس زمانبندی مورد بازبینی وکالیبراسیون قرارگرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی، سمیعی در ادامه بااشاره به  لزوم توجه به دقت دراندازه گیری گازطبیعی وتطابق میزان دریافت ومصرف گازدرمبادی ورودی ومصرفی افزود : درسال گذشته بیش از سه هزار و720دستگاه اندازه گیری  شامل600   دستگاه کنتور توربینی ،  120دستگاه  تصحیح کننده ایستگاه های  CNG  وسه هزاردستگاه گیج فشار دما توسط شرکت های کالیبره کننده موردتایید شرکت ملی گاز کالیبره شده است. وی  این فرآیند را درراستای صحه گذاری بر میزان دقیق مصرف گاز وشناسایی نقاط آسیب پذیر و مقابله باهدررفت گازطبیعی برشمرد واظهارداشت : باتوجه به ارتباط عملکردصحیح دستگاه های اندازه گیری با میزان گاز مصرفی وکاهش هدررفت گاز،کالیبراسیون  تجهیزات  مرجع  و تطابق اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای  بین المللی   ضروری است. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در پایان تصریح  نمود : در برنامه کالیبراسیون  دوره ای تجهیزات برای امسال تعدادیک هزار  دستگاه کنتوروتصحیح کننده جهت انجام برنامه کالیبراسیون پیش بینی شده است که تعداد300دستگاه درشش ماهه  نخست امسال دربرنامه کالیبره قراردارند.

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید