شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پایش سلامت کارکنان شرکت گازاستان مرکزی با انجام معاینات دوره ای شغلی

پایش سلامت کارکنان شرکت گازاستان مرکزی با انجام معاینات دوره ای شغلی
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: باتوجه به الزام قانونی انجام معاینات دوره ای شغلی وضرورت اطمینان ازسلامت کلیه کارکنان،بارعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ،معاینات دوره ای کارکنان این شرکت درحال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی دراین خصوص گفت: نقش حساس واساسی نیروی انسانی درشرکت گازهمچنین افزایش بهره وری درمحیط کاروصیانت ازسلامت نیروی انسانی موجب شد تاهماهنگی لازم باسازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت استان مرکزی بعمل آید وکارکنان طی برنامه ریزی انجام شده درمراحل مختلف نسبت به انجام طب صنعتی اقدام نمایند.ایشان درادامه گفت:آنچه مهم است بحث سلامت کارکنان درمحیط کاراست که جهت رسیدن به حداکثربهره وری بایدعلائم ونشانه های بیماری کارکنان اعم ازخفیف وحادکه  سلامتی رابه خطرمی اندازد ومانع رسیدن شرکت به اهداف موردنظر می شودازطریق همین معاینات مشخص وپس ازتجزیه وتحلیل ،راهکارلازم مانند ادامه درمان ،تغییرات درنحوه انجام کارویاتغذیه ارائه گردد.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به تشکیل پرونده های بهداشتی کارکنان بیان کرد:تهیه پرونده های شغلی وبهداشتی باهدف تشخیص زودهنگام بیماری ها وپیشگیری ازپیشرفت آن توسط پزشک طب کارصورت می پذیرد.سمیعی انجام معاینات طب صنعتی کارکنان شرکت گاز را طی سال یک مرحله بیان کردودراین رابطه گفت:کلیه کارکنان رسمی وپیمانی وقراردادمستقیم شرکت گازاستان مرکزی بابرنامه ریزی هایی که صورت می گیرد طی سال یک مرحله به طب صنعتی اعزام می شوند.شایان ذکراست باتوجه به شیوع ویروس کووید19واحتمال ابتلاکارکنان به ویروس مذکورباهمکاری وهماهنگی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت مرکزی ولرستان ، واحد منابع انسانی و واحدایمنی وبهداشت این شرکت ازتاریخ سی ام تیرماه سالجاری ،کلیه مراحل معاینات دوره ای اعم ازآزمایشات ومعاینات لازم درسالن اجتماعات اداره مرکزی این شرکت وبارعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام می گردد.

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید