شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

کسب تقدیر نامه پنج ستاره تعالی سازمان توسط شرکت گاز استان مرکزی

کسب تقدیر نامه پنج ستاره تعالی سازمان توسط شرکت گاز استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی این شرکت مفتخربه کسب تقدیرنامه پنج ستاره تعالی درسومین جشنواره سرآمدی وبهبودمستمر ازسوی مهندس تربتی معاون وزیر ومدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گردید.

برپایه این گزارش شرکت گازاستان مرکزی باپیاده سازی مدل تعالی سازمانی درسالهای اخیروحفظ واستمرار آن،بدنبال افزایش کیفیت وارتقاءخوددربخشهای مختلف منجمله رهبری ،استراتژی،فرآیندهاوافزایش رضایتمندی شرکا وتامین کنندگان ،کارکنان،مشتریان وجامعه است که باحمایتهای محمدرضا سمیعی مدیرعامل وهیئت مدیره شرکت وتلاش پرسنل خدوم خوددرسال1398موفق به اخذتقدیرنامه پنج ستاره تعالی سازمانی درسومین دوره جایزه سرآمدی وبهبودمستمرشرکت ملی گازایران ازمعاونت محترم وزیرومدیرعامل شرکت ملی گازایران گردید.

سه شنبه ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید