شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بازدید مدیرعامل ومعاون مالی وپشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی از واحدهای ستادی

بازدید مدیرعامل ومعاون مالی وپشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی از واحدهای ستادی
به منظور بررسی مشکلات وشنیدن درخواست های کارکنان شرکت صورت پذیرفت

  همزمان با بیست دومین روز شهریور ماه  سالجاری ،محمدرضاسمیعی مدیرعامل و علیرضاجدیدی معاون مالی وپشتیبانی شرکت گاز استان مرکزی به منظور بررسی مشکلات و شنیدن درخواست های کارکنان شرکت، از تمامی واحد های ستادی این سازمان بازدید نمودند.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ،محمدرضا سمیعی مدیرعامل این شرکت با اشاره به این موضوع که اطلاع از چالشها و مشکلات سازمان و کارکنان قطعا کمک شایانی به پیشبرد اهداف سازمان خواهد کرد گفت:این بازدیدها درراستای تقویت ارتباط وتعامل بیشترکارکنان بامدیریت انجام می گردد و حل مشکلات پیش روی کارکنان بایستی دغدغه اصلی مدیران سازمان باشد.برپایه این گزارش در این بازدیدها کارکنان با بیان مشکلات و درخواست های خود بصورت رودررو با مدیران ارشد شرکت پاسخ خود را دریافت نمودند و این برنامه درراستای بهبود مستمر سازمان درحوزه منابع انسانی انجام گردید.

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید