شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

اجرای مانورمشترک شرکت گازودستگاه های خدمات رسان درشهرنراق

اجرای مانورمشترک شرکت گازودستگاه های خدمات رسان درشهرنراق
همزمان با دهمین روزمهرماه سالجاری مانورمشترک باعنوان برخورد بیل مکانیکی باشبکه گاز باحضور دستگاه های شرکت گاز،اورژانس ، آتش نشانی، نیروی انتظامی وشهرداری شهر نراق با هماهنگی مدیریت بحران این شرکت در ساعت 10صبح به اجرا درآمد و دستگاههای شرکت کننده دراین مانور طبق سناریوی از پیش تعیین شده جهت خدمات رسانی به محل اعزام گردیده وکلیه تدابیر ایمنی مربوط به این حادثه رابه اجراگذاشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درخصوص برگزاری این مانورگفت:این مانورباهدف آماده سازی وتعیین میزان آمادگی وسرعت عمل سازمانهای مربوطه به اجرادرآمد وپرسنل مرکزامدادوتعمیرات شرکت گازشهرهای دلیجان ونراق بابه اجراگذاشتن سرعت عمل استاندارد ومناسب جهت جلوگیری ازوقوع حادثه به محل اعزام وازگسترش انفجار وآتش سوزی جلوگیری نمودند.درادامه رضا محمدی رییس پدافندغیرعامل ومدیریت بحران شرکت گازاستان مرکزی افزود:ازنقاط قوت این مانورهماهنگی مناسب دراعزام عوامل به صحنه حادثه می باشدوهماهنگی برگزاری مانورتوسط ناحیه گازرسانی دلیجان وهمکاری دربین سازمانهای مشارکت داده شده دراین رزمایش به خوبی انجام شد وهمچنین نقاطی که می توان بهبودداد،هماهنگی های بیشتروتقویت مدیریت بحران شهری درداشتن اطلاعاتی همچون موقعیت یابی شیرهای شبکه شهری می باشدواین تبادل اطلاعات وارتباطات میان سازمانهای ذیربط می توانددرکمیته بحران وهنگام وقوع بحران بسیارمثمرثمر واقع گردد.

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید