شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

رعایت پروتکل های بهداشتی ازرئوس کارکنتورخوان هاوتوزیع کنندگان قبوض گاز می باشد

رعایت پروتکل های بهداشتی ازرئوس کارکنتورخوان هاوتوزیع کنندگان قبوض گاز می باشد
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت :اجراورعایت فاصله گذاری اجتماعی واجرای پروتکلهای بهداشتی برای کنتورخوان ها وتوزیع کنندگان قبوض ،ازمهمترین عوامل مدنظر به هنگام مراجعه درب منازل برای قرائت کنتورمشترکین می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی اضافه کرد:کنترل واجرای فرایند کنتورخوانی وتوزیع قبوض ومشاوره واجرای قوانین ومقررات استفاده ازگازطبیعی وارسال این قوانین ومقررات جدید برای نواحی از فرایندهای شرکت می باشد.براساس همین گزارش حسین آبادی رییس خدمات فنی وفروش عمده شرکت گازاستان مرکزی درادامه گفت:جلسات متعددی درجهت اجرای دستورالعمل های تعمیراتی درستادشرکت ملی گازایران برگزارگردیده وشرکت گازاستان مرکزی ارتباط تنگاتنگ ومستقیم درجهت تهیه واجرای این دستورالعمل های تعمیراتی دارد واقدامات لازم دراین خصوص صورت می پذیرد. وی درادامه گفت :تهیه کلیه اقلام یدکی وتعمیراتی موردنیازنواحی وتوزیع مواد موردنیازآنهابامشاوره خدمات فنی وفروش عمده انجام می پذیرد وهمچنین عقدقراردادبامشترکین عمده وانجام فرایندهای مالی اداری توسط این واحد،نظارت واجرامی گردد.

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید