شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

فرمانده انتظامی شهرستان شازند ازنماینده بسیج اداره گاز شهرستان شازند تقدیرنمود.

فرمانده انتظامی شهرستان  شازند ازنماینده  بسیج  اداره گاز شهرستان شازند تقدیرنمود.
سرهنگ عبدالرضا جودکی فرمانده انتظامی شهرستان شازند با ارسال لوح سپاس جهت ارتباط وتعامل سازنده مقابله باآسیبها وتهدیدات وپیشگیری ازحوادث اجتماعی وامنیت مطلوب از محمودکریمی نماینده بسیج اداره گاز شهرستان شازند وبخش قره کهریزتقدیروتشکرنمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درلوح ارسالی چنین آمده است:امنیت یک تولید اجتماعی است که بامشارکت وهمکاری کلیه نهادهاوسازمان های دولتی واقشاراجتماعی درجامعه محقق می گرددازاین روپلیس ،همواره تلاش داردتاباارتباط وتعامل سازنده خوددرجهت مقابله باآسیب هاوتهدیدات وپیشگیری ازحوادث اجتماعی ،امنیت مطلوبی رادرجامعه ایجادنماید وبرای این تعامل بخشی اهمیت ویژه ای قائل است که سهم عمده آن ازطریق مشارکت عمومی تحقق می یابد.بدین وسیله ازحضورگرم واثربخش جنابعالی درشورای معتمد پلیس وهمکاری شایسته با مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان شازنددر راستای پیشگیری ازجرایم وآسیبهای اجتماعی تقدیروتشکرنموده ازخداوندمنان توفیقات روزافزون شمارادرظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)ومنویات مقام عظمای ولایت درعرصه های مختلف مسئلت دارم،امیداست همواره درپاسداری از ارزش هاو آرمان های بلندنظامی مقدس جمهوری اسلامی واعتلای فرهنگ اسلامی موفق ومویدباشید.


سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید