شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

صدوربیش از292پروانه انجام کاروکاهش حوادث درشرکت گازاستان مرکزی

صدوربیش از292پروانه انجام کاروکاهش حوادث درشرکت گازاستان مرکزی
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به صدور292پروانه انجام کارطی شش ماهه نخست سال99اظهارکرد:تاثیراین تعدادپرمیت رامی توان درکاهش ضریب شدت ومیزان تکرارحوادث دوره گذشته این شرکت مشاهده نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی ،محمدرضاسمیعی بااعلام این خبراظهارکرد:ازمجموع 292پرمیت صادرشده درشش ماه اول سال جاری275پرمیت مربوط به کارگرم و17پرمیت مربوط به کارسرد بوده است.
ایشان بااشاره به کیفیت نظارت برفعالیتهاازطریق صدورپروانه های انجام کارافزود:تاثیراین میزان پرمیت رابه خوبی می توان درکاهش ضریب شدت وتکرارحوادث درسال99مشاهده کرد.سمیعی بابیان این مطلب که کنترل وپایش فعالیتها ازطریق پروانه های انجام کارتاحدزیادی موجب(کنترل حوادث) می شودادامه داد:ازاقدامات دیگراین شرکت درجهت کاهش حوادث ،توزیع بروشورجهت بالابردن آگاهی ایمنی مشترکین،برگزاری کلاسهای ایمنی جهت گازبانها،انجام عملیات بوسنجی دراستان ،توزیع دستگاه های گازسنج در سطح استان وتوزیع البسه ایمنی به پرسنل رامی توان نام برد.

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید