شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

هدف ازایجادامدادمکانیزه ،افزایش سرعت وکیفیت خدمت رسانی به مشترکین شرکت است.

هدف ازایجادامدادمکانیزه ،افزایش سرعت وکیفیت خدمت رسانی به مشترکین شرکت است.
سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی هدف ازاستقراروپیاده سازی مرکز کنترل امدادگازوسامانه امدادمکانیزه194درسطح شهرستان اراک راافزایش سرعت وکیفیت خدمات رسانی به مشترکین دانست.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی ضمن تشکراز دست اندرکاران این پروژه درشرکت وباتاکید برروندصعودی پاسخگویی فوری به درخواست های مردمی گفت : تمامی مشترکین استانی می توانندبه صورت شبانه روزی باسامانه   گویا ومکانیزه 194تماس حاصل نموده تاکارشناسان واحدامداداین شرکت درکمترین زمان ممکن درمحل موردنظرحضوریافته وجوابگوی مطالبات مشترکین ورفع مشکل آنان باشند.درادامه حمیدرمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی دراین خصوص گفت:مدیریت ناوگان اکیپ های امدادی بانصب موقعیت یاب(GPS)،ثبت وضبط مکالمات ،زمانهای دریافت وارسال ،انجام کاربه صورت مکانیزه وهمچنین رصدآنلاین عملکرد ایستگاههای حیاتی استان ،ازدیگرامکانات این مرکز می باشد.وی عملکرداین واحددر شش ماهه نخست اول سال جاری راچنین ترسیم نمود :اولویتهای پیام بصورت عادی648 مورد وبه صورت فوری 2190موردوبه صورت خیلی فوری115موردبوده که درمجموع  2953 موردوهمچنین تعمیرات امدادی نیز5348 مورد جهت رسیدگی وخدمت رسانی به این واحدارسال گردیده که دراسرع وقت به مشترکین محترم ومردم شریف شهرستان اراک  پاسخگویی داده شده است.ایشان درپایان خاطرنشان کردکه این طرح درسایرشرستانها ونواحی زیرمجموعه شرکت گازاستان مرکزی پیاده سازی خواهدگردید.

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید