شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

گزارش مصرف گازطبیعی استان مرکزی در نه ماهه نخست سال99

گزارش مصرف گازطبیعی استان مرکزی در نه ماهه نخست سال99
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:مصرف گاز طبیعی در استان مرکزی طی نه ماهه نخست سال1399نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت استان مرکزی ، محمدرضاسمیعی با اعلام این مطلب اظهار  کرد:  میزان  مصرف گاز  طبیعی در  استان  مرکزی طی   نه ماهه  نخست   سال  1399 پنج میلیارد و 130میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه  سال  98 پنج درصد افزایش داشته است. سمیعی درادامه گفت:درسال جاری نه هزارو 961مشترک به تعداد دریافت کنندگان خدمات شرکت گاز استان مرکزی افزوده شد که درمجموع استان دارای 577 هزارو 231 مشترک گازطبیعی می باشد.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی همچنین درخصوص افزایش مصرف گازطبیعی درسال 1399ضمن تشکرازمردم فهیم این استان به جهت رعایت الگوی مصرف بهینه،گفت:باتوجه به برودت هوا،مردم باادامه همکاری خوددراستفاده ازگازطبیعی ،کمال صرفه جویی رادرمصرف این نعمت الهی به عمل آورده تابدین وسیله ازطرفی گازاستان رادرارائه خدمات هرچه بهتر به منظورتامین گازبه اقصی نقاط این استان یاری کرده وازطرف دیگر،زمینه سازاستمرارجریان گازدرسایرنقاط کشورباشند.

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید