شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

اجرای طرح بازرسی سازمان صنعت ومعدن وتجارت ازادارات گازرسانی دراستان مرکزی

اجرای طرح بازرسی سازمان صنعت ومعدن وتجارت ازادارات گازرسانی دراستان مرکزی
درراستای حسن اجرای ضوابط ودستورالعملهای مصوب وابلاغی درخصوص اعمال آخرین تعرفه های فروش انشعاب گازبهاء ودیگرقوانین جاری ،طرح نظارتی ازخدمات دولتی توسط سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان مرکزی ،صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت به آمادگی کامل کارکنان خدوم شرکت جهت پاسخگویی به مسایل ومشکلات مردم وارباب رجوع  اشاره کرد و گفت: با توجه به ایجاد سامانه ارتباط بامشتریان در شرکت  باتلفن گویای32412066 بااطلاع رسانی کامل به متقاضیان ومشترکین درتمام نقاط استان مرکزی به عنوان درگاه ارتباطی ، این شرکت آمادگی کامل جهت پاسخگویی ورفع مشکلات مردم درخصوص گازرسانی درکمترین زمان ممکن را دارد.درادامه حیدری رئیس بهره برداری مرکزاستان شرکت گازاستان مرکزی درجهت طرح تکریم ارباب رجوع وهمچنین جلوگیری ازتردد درنواحی مختلف درسطح استان به خدمات ارزنده دفاتر پیشخوان دولت اشاره کردوگفت:این درگاه نیز مورد توجه جهت تسریع کارهای مشترکین محترم برای رفع اشکال ورسیدن به پاسخهای خودمی باشد.وی گفت: مشترکین محترم می توانند از تلفن گویا شرکت گاز استان مرکزی با شماره تلفن های 33892 و 33894 و همچنین اپلیکیشن تلفن همراه درخصوص ارائه شماره کنتورودریافت مبلغ صورتحساب استفاده نمایند و نیز 18نوع خدمت از22نوع خدمت پیش بینی شده بصورت غیرحضوری ودر دفاترپیشخوان انجام می شود که بافراهم شدن زیرساختهای مربوطه درشرکت،ازکلیه این خدمات بصورت الکترونیکی درسامانه شرکت بهره برداری خواهدشد.لازم به ذکراست که درآخربازرسان پس ازتوضیحات ذکرشده به راستی آزمایی وبازدیدازدفاترومدارک ومستندات موجود پرداخته ،ومسئولین مرتبط نیز به توضیحات لازم پرداختند.

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید