شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بازدیداستانداراستان مرکزی ازتاسیسات مجتمع گازپارس جنوبی پایتخت انرژی کشور

همزمان با سومین روزاسفندسالجاری سیدعلی آقازاده استانداراستان مرکزی به همراه جمعی ازمدیران ارشداستان مرکزی ازتاسیسات مجتمع گازپارس جنوبی درعسلویه بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی استانداراستان مرکزی دربازدیدازتاسیسات پارس جنوبی درعسلویه ضمن اشاره به نقش صنایع استان مرکزی درساخت تاسیسات پالایشگاه های مجتمع پارس جنوبی واینکه استان مرکزی بعنوان پایتخت صنعت کشورمی باشد،باتشکروقدردانی اززحمات مجموعه گازپارس جنوبی ازنزدیک درجریان عملیات استخراج وانتقال گازازسکوهاوانتقال به پالایشگاه وتصفیه آن وانتقال به سایرمناطق کشورقرارگرفت.دراین بازدیدشمشیری معاون مدیرعاملمجتمع گازپارس جنوبی توضیحاتی درارتباط بااقدامات انجام گرفته ارائه نموده واظهارداشت:تلاشهای زیادی درمجموعه شرکت گازپارس جنوبی صورت پذیرفت تابااتمام کارپروژه های تعریف شده افزایش استخراج وتولیدگازطبیعی راشاهدباشیم،که قطعا بااین وجود،اتفاقات بسیارمطلوبی درحوزه گازرسانی کشوربه شهرها وروستاها وصادرات آن رخ خواهدداد.شایان ذکراست دراین بازدیداستانداراستان مرکزی راسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی ،زندیه وکیلی معاون عمرانی استاندار،فرخی معاون اموراقتصادی استاندار،میرزایی مدیرکل محیط زیست ،جعفری مدیرکل صنعت ومعدن،جمشیدی مدیرپخش فرآورده های نفتی ،رمضانپورمدیرعامل پالایشگاه امام خمینی شازند،همراهی نمودند.دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید