شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

ترازگازسال 1399شرکت گازاستان مرکزی موردبررسی و تحلیل قرارگرفت

ترازگازسال 1399شرکت گازاستان مرکزی موردبررسی و تحلیل قرارگرفت
درجلسه ای که درسالن کنفرانس شرکت گازاستان مرکزی باحضورمدیرعامل ومعاونین واعضای کمیته ترازگاز استان برگزارشد، ترازگازسال جاری مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درجلسه بررسی ترازگاز،  اعضای کمیته ترازگاز استان به بررسی هدررفت گازازجمله نشت یابی  شبکه  و    ایستگاه های گاز در سالجاری پرداخته  و گزارش رفع  نشتی ها توسط واحد بازرسی فنی ومعاونت بهره برداری وعوامل دیگرمرتبط باموضوع مطروحه مورد تحلیل وارزیابی قرارگرفت.دراین جلسه همچنین به بررسی نبودخوانی های مشترکین درطول  سال پرداخته شد و براقدامات انجام شده توسط واحدخدمات فنی وفروش عمده درخصوص قرائت حداکثری مشترکین تاکیدگردید

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید