شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

نیروی انسانی کارآمد ،سرمایه مهم پیشرفت سازمان است

نیروی انسانی کارآمد ،سرمایه مهم پیشرفت  سازمان است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی با اشاره به اینکه رازموفقیت هر ارگان ،نهاد وسازمان ، نیروی انسانی کارآمد است گفت : همت ، دانش وتخصص نیروی انسانی درسازمان برای رسیدن به اهداف، اهمیت داشته وشعله های آبی به دورترین نقاط وازصعب العبورترین مسیرها عبورنمی کرد ، مگربه پشتکار وتلاش شبانه روزی نیروی انسانی خدوم وزحمتکشی که درراه رساندن گازبه شهرها وروستاها وصنایع ودیگرمتقاضیان ،ازخودگذشتگی وایثارنمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی اضافه کرد:گازتبدیل به کالایی عمومی ودردسترس  همه آحاد مردم  قرارگرفته وبه دنبال گسترش آن به تمام نقاط استان مرکزی، فرهنگ مصرف ، نگهداشت وایمنی ، خدمات پس ازارائه ، پشتیبانی ازفروش وعوامل دیگربه همراه داشته که نیروی انسانی متعهد ومقید ومتخصص به عنوان سفیران فرهنگی طرزصحیح ازاین نعمت الهی رابه عموم مردم برعهده داشته اند.درادامه علیرضاجدیدی معاون مالی وپشتیبانی شرکت گازاستان مرکزی گفت:نیروی انسانی ،سرمایه سازمان است وماحصل فعالیت وآموزش چندین ساله ،که علاوه برهزینه ،عمرگرانبهای خود راصرف کرده وتجارب فراوانی رابه دست آورده اند واستفاده ازاندوخته ها وتجربیات موجب توسعه پایدارخواهدشد. وی درآخرگفت :گستردگی نیروی انسانی توانمند ، متخصص ومتعهد بومی باخودفرهنگ بهینه مصرف رابه مشترکین انتقال داده وضمن رعایت نکات ایمنی درنحوه مصرف ، سطح کیفیت وعدالت اجتماعی به همراه خود آورده است واین مایه مباهات وافتخارخدمت رسانی به همه مردم شریف استان مرکزی می باشد .

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید