شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

آخرین جلسه هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی در سال 1399 برگزارگردید.

آخرین جلسه هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی در سال 1399  برگزارگردید.
همزمان با روز دوازده اسفند ماه سال جاری ،دویست ونود ودومین جلسه هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی ،باحضور اشرفی رئیس هیئت مدیره ،سمیعی مدیرعامل و نائب رئیس و اعضای هیئت مدیره درسالن جلسات شرکت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی دراین جلسه ،پس ازقرائت آیاتی چند ازقرآن کریم، محمدرضاسمیعی مدیرعامل ونائب رییس هیئت مدیره ، عملکرد شرکت گازاستان مرکزی راتشریح نمود.براساس همین گزارش اعضای هیئت مدیره در خصوص گزارش عملکرد جذب بودجه سرمایه ای شرکت توسط برنامه ریزی ،ارائه گزارش عملکرد جذب بودجه ای جاری شرکت توسط امور مالی ، ارائه گزارش اقدامات مرتبط با تکالیف مجمع 98 توسط امورمالی ،تصویب درخواستهای برگزاری مناقصات و تصویب درخواستهای گازرسانی خویش فرمایی ، به بحث و گفت و گو پرداختند.برپایه این گزارش مجموعه بازدیدکننده سپس جهت بررسی روندپیشرفت پروژه های دردست اقدام ضمن بازدیدازروندکاروپروژه های موجود،به چگونگی پیشرفت موردنظرپرداخته ودرادامه نیزهیئت بازدیدکننده به ساختمان فنی حرفه ای شرکت عزیمت و بازدید به عمل آوردند.

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید