شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بسیج رفیق روزگرفتاری ملت است

بسیج رفیق روزگرفتاری ملت است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : بسیج همیشه ودرهرزمان به هنگام مشکلات وبحرانها ، نقش نجات دهنده ومکمل داشته وبه هنگام پیروزیها برطرف کننده موانع وراه گشاست.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی بااشاره به اینکه بسیج همیشه پای کاربوده ونقش هماهنگ کننده داشته وبرکات فراوانی رابرای نظام مقدس اسلامی به همراه داشته است  گفت:بسیج ازدل همین مردمی بیرون آمده که باپشتکاروتلاش وفرهنگ شهادت طلبی ،سردارسلیمانیها وفخری زاده هاراتربیت کردکه هم درصحنه جهاد وهم درصحنه سازندگی وپیشرفت گام نهادند.وی افزود : بسیج ضمن اینکه در8سال دفاع مقدس سهم عمده ای درپیشبردجنگ داشته ، درشرایط تحریم نیز باشرایط سخت ودشواری که باآن مواجه بوده ایم،روحیه ایثارگری وشهادت وازخودگذشتگی راترویج کرده وشجره طیبه بسیج که به صورت نهالی بود، امروزبحمدالله درختی تنومندشده که باکمترین لرزش ولغزشی دربرابرطوفان حوادث دشمنان قسم خورده  این نظام ازخودنشان نداده است.درادامه محمد سرایی فرمانده بسیج پایگاه مقاومت قائم آل محمد(عج ) شرکت گازاستان مرکزی گفت:بسیج ثمره خون شهداست ودرجهت اهداف نظام مقدس اسلامی گام می نهد وازآغازتشکیل تاکنون باهمه آحادملت درهرصحنه ای همپابوده وحتی درصحنه سازندگی کشوراسلامیمان پس ازهرحادثه طبیعی نیز فعال بوده ومشارکت جدی داشته،واین فرهنگ ازجبهه وازسنگرآغازشده وامروز درکنارمردم بوده وخواهدبود.وی اشاره کردکه پایگاه مقاومت بسیج این شرکت نیزفعال بوده ودرصحنه های مذهبی ،ورزشی ،فرهنگی ،هنری وآیینی درهمه سنین درمیان خانواده پرسنل محترم این مجموعه ،هرروز با شوق  وانگیزه بیشتر به فعالیت خود ادامه می دهند.

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید