شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

شرکت گازاستان مرکزی پیشگام درطرح پویش سبزگازرسانی درسطح کشوراست

شرکت گازاستان مرکزی پیشگام درطرح پویش سبزگازرسانی درسطح کشوراست
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی با اشاره به اینکه با رسیدن پوشش گازرسانی هراستان به 95درصد، جزو استانهای سبز قرارگرفته وشرکتهای گازاستانی دررقابت درامرگازرسانی به روستاها ونقاط دوردست ،تلاش وکوشش فراوان می نمایند گفت:بیش از99درصد استان مرکزی گازداربوده واین شرکت درطرح پویش سبز گازرسانی درسطح کشورپیشگام وسرآمدبوده وهمچنین درحال تلاش درجهت جلب رضایت وخدمات پس ازارائه گازطبیعی به مردم شریف می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود : علاوه برگازرسانی به شهرهاوروستاها، ازطرفی صنایع بزرگ و خرد ،سهولت دسترسی به سوخت پاک رابهره برده اند، ازطرف دیگر بخش خانگی وتجاری ازنعمت گازطبیعی وارزان بهره مند شده اند وباعث ارزش آفرینی دربخش های مختلف خانگی،تجاری وصنایع گردیده است.وی اشاره کرد : بسط وگسترش گازرسانی به نقاط صعب العبور نیزدردست بررسی وبرخی ازمناطق دراستان درحال اجرا است وبه زودی به نقطه صددرصدی خواهیم رسید و این تلاش باهمت وپشتکارشبانه روزی نیروی انسانی توانمند وخدوم این شرکت ،دانش فنی کارشناسان بومی ومنابع عظیم پایدار است که این امررابه منصه ظهورمی رساندمدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درآخر تاکیدکردکه استفاده بهینه وصحیح  ازاین نعمت خدادادی والهی موجب رحمت الهی شده وبه اصل قناعت درعین وفورنعمت ،اشاره کرد و گفت : هرچندمنابع وذخایرغنی دراین خاک آرمیده است ،امادلیل برمصرف بی رویه نیست وبه اندازه  استفاده کردن، عمراستفاده ازاین منابع راطولانی ترکرده خواهد داد.

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید