شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

تقدیرسرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ازیکی ازکارکنان شرکت گازاستان مرکزی

تقدیرسرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ازیکی ازکارکنان شرکت گازاستان مرکزی
درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت گازاستان مرکزی صورت پذیرفت:

مهدی فدوی سرپرست سازمان مدیریت پسماند ورییس آکادمی وفاطمه احمدی سرپرست گروه برنامه ریزی وارزیابی سازمان مدیریت پسماند ورییس دبیرخانه آکادمی مدیریت پسماند شهرداری اراک در راستای اجرای شاخص مدیریت پسماند عادی WMI  بااهدای لوح از زحمات محمود مرزبان کارمند واحد اجتماعی ورفاهی شرکت گازاستان مرکزی درسال 1399 تقدیر نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی درلوح تقدیرارسالی چنین آمده است: بدینوسیله از زحمات و کوشش جنابعالی در راستای شاخص مدیریت پسماند عادی WMI  و طرح صدورگواهی مدیریت پسماند سال 1399 آن دستگاه محترم،تقدیر بعمل آورده و برایتان سلامتی و موفقیت آرزومندیم.

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید