شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بیش 4700 انشعاب در سال1399جهت بهره مندی مشترکین استان مرکزی نصب گردید

بیش 4700  انشعاب در سال1399جهت بهره مندی مشترکین استان مرکزی نصب گردید
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : باتوجه به شعارجهش تولیدوجهت رفاه مردم شریف استان، درسال گذشته 4761 انشعاب جدید به بهره برداری رسید و15هزارمصرف کننده ازنعمت گازطبیعی بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:درسال 1399 دراستان مرکزی به تفکیک حدود 2007انشعاب دربخش شهری ، بیش از 2522 انشعاب دربخش روستایی وحدود 232 انشعاب دربخش صنایع به انشعابات استان پیوست.سمیعی درادامه به این نکته مهم وضروری اشاره کردکه نگهداشت وایمنی وهمچنین فرهنگ مصرف بهینه گازطبیعی ازاهمیت برخوردار می باشد وبایستی درجهت گسترش فرهنگ استفاده ایمن وهمچنین طرق بهتراستفاده بهینه ازاین نعمت خدادادی رابرای عموم توضیح وتشریح کرد تاازحداقل امکانات ،حداکثربهره برداری راجهت پاسداشت این نعمت خدادادی به ارمغان بیاوریم.

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید