شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

گازرسانی به 305 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی درسال 1399 انجام شد

گازرسانی به  305 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی درسال 1399  انجام شد
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه درراستای رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور، تعداد 305 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی در سال 1399 گازرسانی شده است، گفت: جهت کاهش آلودگی محیط زیست وهمچنین کاهش موانع تولید درسال جهش تولید این تعداد واحد تولیدی وصنعتی به جمع تولیدکنندگانی که ازنعمت گازطبیعی برخورداربودند،افزوده شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت : بی هیچ تردیدی نقش پررنگ گازطبیعی در سبد انرژی قابل توجه و چشمگیر بوده و تلاش می شود به جهت افزایش  تولید و کمک به رشد صنایع وحمایت ازآن ها و همچنین حفظ محیط زیست نسبت به جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع در صنایع و واحدهای تولیدی اقدامات لازم صورت پذیرد که ازجمله آنها درسال 99 تعداد 305واحد تولیدی و صنعتی با حجم جایگزینی57 هزارو 633 مترمکعب گاز طبیعی با سوخت مایع گازرسانی شده که ازاین مقدار تعداد 109 واحد جزء مصوبه شورای اقتصاد می باشد.
عباس حسنی رئیس گازرسانی به صنایع شرکت گازاستان مرکزی  با بیان اینکه گازرسانی به این واحدها مستلزم ایجاد زمینه ایمن و ایجاد شبکه های استاندارد است، گفت: در این راستا 63 کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شده و تعداد  112علمک نصب و همچنین 92 ایستگاه راه اندازی شده است.
وی  در پایان اضافه کرد : هم اکنون تعداد پنج هزارو  935واحد تولیدی و صنعتی درغالب 74 جایگاه CNG و 18 شهرک صنعتی وصنایع متفرقه  مشترک گازطبیعی بوده ودرحال فعالیت می باشند.


یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید