شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بیش ازشش هزار و400موردخدمت رسانی به مشترکین درسال99حاصل عملکردامدادمکانیزه است

بیش ازشش هزار و400موردخدمت رسانی به مشترکین درسال99حاصل عملکردامدادمکانیزه است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:سرعت وکیفیت خدمت رسانی ازاهم انجام عملکردامدادمکانیزه درسال گذشته بوده ومدیریت ناوگان اکیپ های امدادی بانصب موقعیت یاب ،ثبت وضبط مکالمات،زمانهای دریافت وارسال،انجام کاربه صورت مکانیزه وهمچنین رصد آنلاین وهمچنین عملکردایستگاهها بخصوص ایستگاه های حیاتی استان ازاهم وظایف دراستان می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی روند پاسخگویی به مشترکین ازطریق امدادمکانیزه 194رابسیارمثبت ارزیابی نموده واضافه کرد:امدادمکانیزه باعملکرد شبانه روزی درسال گذشته  دارای امتیازبالایی بوده ودرکمترین زمان ممکن جهت خدمت رسانی ودراسرع وقت جوابگوی ملت شریف اراک، آشتیان وتفرش بوده است.

براساس همین گزارش حمیدرمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی درادامه گفت: بااینکه سرعت ،سرلوحه عملکردنیروهای خدوم امدادمکانیزه بوده،کارشناسان مربوطه آموزشهای لازم راجهت رفع مشکل مشترکین فراگرفته اند ودرمواقع لزوم ناوگان اکیپ های امدادی بادردست داشتن موقعیت یاب وضبط مکالمات،زمانهای دریافت وارسال انجام کاربه صورت مکانیزه ورصد آنلاین ازعملکردایستگاه های مهم وحیاتی درسطح استان می توانند به بالاترین سرعت وکیفیت دسترسی داشته باشند.

رمضانی خاطرنشان کرد در سال جهش تولید تعداد پیامهای عادی یکهزارو343مورد،پیامهای فوری چهارهزارو869مورد،پیامهای خیلی فوری225مورد ودرمجموع کل خدمت رسانی شش هزارو437مورد می باشد و تعداد18هزارو879مورد تعمیرات اساسی نیز جهت خدمت رسانی درشهرستانهای اراک،تفرش،آشتیان وفرمهین انجام گرفته واین نشان ازتعهدوخلوص مجموعه امدادمکانیزه می باشد.


دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید