شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پاسداشت وتجلیل ازایثارگران بایستی درهمه اوقات موردتوجه قرارگیرد

پاسداشت وتجلیل ازایثارگران بایستی درهمه اوقات موردتوجه قرارگیرد
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت گفت:ضرورت توجه وپاسداشت ازایثارگران که یادگار جنگ تحمیلی ودفاع مقدس می باشند درهمه امور ودرهمه اوقات موردتوجه قرارگرفته ودفاع ازارزشهای دفاع مقدس برعهده همه آحادملت می باشد و بایستی شنوای مشکلات کارکنان ایثارگروخانواده های آنان بود ودررفع موانع ومشکلات آنان کوشابود.

درادامه سعید قاسمی مسئول خدمات کارکنان وسرپرست امورایثارگران شرکت گازاستان مرکزی گفت: روابط کارومددکاراجتماعی ازاهم فعالیت های این واحد می باشدکه باتوجه به مشکلات کاری واقتصادی ،ضمن توجه به مشکلات همکاران عزیز، تاحدامکان نسبت به رفع آن ازطریق مشاوره ویاپرداخت مساعدتهای مالی براساس مقررات ابلاغی دراین خصوص اقدام می شود .

قاسمی ادامه داد:براین اساس درگروههای مختلف استخدامی بانک اطلاعاتی تهیه شده وضمن تجلیل وپاسداشت این عزیزان درمناسبتهای گوناگون،اعطای پرداخت وام،محاسبه وپرداخت مزایای متعلقه شامل یک مقطع تحصیلی بالاترکه شامل 21موردازاین عزیزان بوده،پرداخت مزایای بخشنامه 931به ایثارگرانی که این مزایا بصورت کامل جهت ایشان پرداخت نشده است که 19موردبوده وموردبررسی قرار گرفته است.

وی درآخرگفت:پی گیری ورسیدگی به مشکلات آنان وهمچنین مددکاری ویاری رساندن به این از جان گذشتگان برعهده همه آحادملت بوده وبراصل قوانین مطروحه وتاحدامکان به این همکاران توجه خواهدشد.

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید