شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

گازرسانی به روستاهای حائزشرایط درسال 1400 ازاولویت برنامه های شرکت گازاستان مرکزی می باشد

گازرسانی به روستاهای حائزشرایط درسال 1400  ازاولویت برنامه های شرکت گازاستان مرکزی می باشد
دردویست ونودوهفتمین جلسه هیئت مدیره مطرح شد:

همزمان باروزهای 25و26خردادماه سالجاری ،دویست ونودوهفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی با حضوراشرفی رئیس هیئت مدیره ،سمیعی مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره درسالن کنفرانس این شرکت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درابتدای این جلسه ،پس ازقرائت آیاتی چندازقرآن کریم،محمدرضاسمیعی مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره این شرکت عملکرد شرکت گاز استان را درسال1399تشریح نموده وگفت: درحال حاضر با اجرای 10هزار و 750کیلومتر شبکه ونصب بیش از 297هزار انشعاب بیش از 582هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مندند.

ایشان درادامه با بیان اینکه در استان مرکزی 100درصد جمعیت شهری در 35شهر این استان و99درصد جمعیت روستایی در یکهزار وهفت روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند،گفت: استان مرکزی ازلحاظ پوشش گازرسانی بعنوان اولین استان سبز درکشور می باشد.

براساس همین گزارش سیدامیرقائم مقامی رییس برنامه ریزی و دبیر هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی موضوعات مطروحه دراین جلسه را به شرح ذیل توضیح نمود: گزارش عملکردسال1399جهت ارائه به صاحبان سهام درتاریخ دوم تیرماه1400،تصویب برنامه وحجم عملیات واعتبارات سال1400،بررسی درخواستهای دریافتی به هیئت مدیره ومصوبات گازرسانی استان ومناقصات شرکت گاز استان دراین جلسه دو روزه موردبررسی و تبادل نظر قرارگرفت .


یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید