شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

منابع انسانی توانمندومفید یکی ازمهمترین دارایی های یک سازمان است

منابع انسانی توانمندومفید یکی ازمهمترین دارایی های یک سازمان است
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اهمیت مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی ازمهمترین ارکان مدیریتی شرکت گفت: مدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیت هایی درسازمان است که عملکردکارکنان رادرخدمت رسانی به اهداف استراتژیک شرکت به حد اعلا می رساند وبراین اساس سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان بوده لذا می بایستی درجهت ارتقای سطح توانمندی ورضایتمندی این سرمایه گرانبها برنامه های مدون ومنظمی تدوین کرد.

براساس همین گزارش پروانه خلیلی رئیس منابع انسانی شرکت گازاستان مرکزی درادامه گفت:منابع انسانی دراین شرکت ازپنج بخش تامین وبرنامه ریزی نیروی انسانی ،آموزش ،مددکاری وامورایثارگران،خدمات کارکنان وخدمات اجتماعی رفاهی تشکیل شده که هر یک ازحوزه های ذکرشده به منظوردستیابی به اهداف استراتژیک منابع انسانی شرکت شامل افزایش رضایتمندی وارتقای سطح توانمندی کارکنان که بالغ بر هزار و302نفرنیروی انسانی شاغل می باشند،فعالیت می کنند.

ایشان درادامه افزود: باتوجه به تنوع فعالیت های این بخش می توان به پی گیری های انجام شده جهت بازنگری ساختار،برگزاری 16 هزارو 255نفرساعت آموزش به صورت حضوری،مجازی آفلاین ومجازی آنلاین برای تمامی کارکنان رسمی ،قراردادمدت موقت وپیمانکاری ،برقراری بیمه تکمیل درمان برای پرسنل قراردادی وپیمانکاری بالغ بر دوهزارو960نفربا احتساب افرادتحت تکفل (2400نفرپیمانکاری و560نفرقراردادی)،برنامه ریزی،هماهنگی وانجام معاینات دوره ای،نظارت برعملکردسرویس های درون شهری وبرون شهری ،شامل 78خودرو فعال دربخش تاکسیرانی که درسال99حدود سه میلیون و750هزارکیلومتر و222هزارساعت کارکردمی باشد،اشاره نمود.

 

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید