شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

کاهش 20درصدی مصرف انرژی درساختمانهای اداری شرکت گازاستان مرکزی اجرایی شده است

کاهش 20درصدی مصرف انرژی درساختمانهای اداری شرکت گازاستان مرکزی اجرایی شده است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت :به منظور مدیریت وکاهش مصرف انرژی شرکت گازاستان نسبت به دوره مشابه قبل کاهش 20درصدی داشته وامیداست که این روند ادامه یافته وبه صورت فرهنگ صحیح استفاده ومصرف بهینه ازانرژی تجلی یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:فرهنگسازی نقش بسیارمهمی درکاهش مصرف انرژی خواهدداشت ودرزمان کنونی بامصرف بهینه ،وظیفه ماست که ازمنابع انرژی برای نسلهای آینده نیز حفاظت کنیم.

براساس همین گزارش ابوالفضل طالبی رئیس اندازه گیری وتوزیع شرکت گازاستان مرکزی اقدامات انجام شده جهت کاهش مصرف انرژی باهمکاری واحد خدمات اجتماعی رفاهی راچنین برشمرد:استفاده کردن ازلامپهای کم مصرف،استفاده ازشیرهای چشمی هوشمندجهت روشویی سرویس بهداشتی،استفاده ازپرده های هوادرجلوی دربهای ساختمان جهت کنترل دمای ساختمان،خاموش کردن لامپهای اضافی وغیرضروری،خاموشی تاسیسات سرمایشی مرکزی یک ساعت قبل ازپایان وقت اداری،تنظیم دمای اتاق توسط ترموستات ودرحداستاندارد(26تا23درجه سانتیگراد)،اطمینان ازخاموش بودن کامپیوتروتجهیزات مرتبط اعم ازچاپگرو...پس از پایان وقت اداری،تنظیم دمای اتاق سروردراستاندارد(24تا22درجه سانتیگراد،به حداقل رساندن تجهیزات برودتی اتاق سروروطبقات ساختمان درصورت امکان باهمکاری واحدICT،استفاده ازنورطبیعی به جای نورمصنوعی درطول روز،بازنگه داشتن حداقل پنجره هاجهت تهویه هوادرصورت امکان(به دلیل بیماری کرونا)،عدم استفاده ازآب لوله کشی شهری برای آبیاری فضای سبزوشستشوی معابر،استفاده ازدیزل ژنراتور درساعات اوج مصرف برق ازساعت(11تا14) درساختمانهای ناحیه یک وستاد،خاموش نمودن روشناییها درهنگام ترک محل کار،استفاده ازدورکند تجهیزات برودتی،پایش مستمرروند برق مصرفی ازطریق سامانه برق.

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید