شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بسیج اندیشه هاوتفکرات ونظرسنجی،سازمان رابه اهداف بلندمدت وکوتاه مدت رهنمون می کند

بسیج اندیشه هاوتفکرات ونظرسنجی،سازمان رابه اهداف بلندمدت وکوتاه مدت رهنمون می کند
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی باتوجه تاسی ازآیه شریفه(وشاورهم فی الامرفاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین)(ای پیامبر،درکارها با آنان مشورت کن وچون تصمیم گرفتی برخدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد)بسیج اندیشه ها وتفکرات ونظرسنجی وتوجه به نظرات وپیشنهادات ،رضایتمندی رابه دنبال خواهدداشت وشرکت رادرجهت مشارکت سازمانی رهنمون کرده ودسترسی به اهداف بلندمدت وکوتاه مدت راسهل الوصول ترخواهدکرد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: درسال گذشته تعداد473پیشنهاد درون سازمانی ارائه شده که13پیشنهادموردتایید قرارگرفته ودرجهت برطرف نمودن اشکالات ومسایل مبتلابه شرکت،تعداد5موردقابل اجرابوده واجرایی شده وبه نتیجه مطلوب دست یافته است.


سمیعی ادامه دادکه کارکنان ،مشتریان،پیمانکاران سازمان بابهره گیری ازظرفیت های فکری نقش بسیارمهمی برای تصمیم گیری، تصمیم سازی وحل مسایل ومشکلات سازمان ایفاکرده اند واین تنهادرسایه ی ارائه نظرات وبرخورداری ازفضای ارتباط عمیق وصمیمی میان اعضای این مجموعه درکنارهم ودرقالب مشورت ومشاوره انجام می گیرد.

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید