شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

فرهنگ سازی استفاده بهینه و ایمن ازگازطبیعی با تکیه بر روشهای مختلف ارتباط جمعی بسیارموثراست

فرهنگ سازی استفاده بهینه و ایمن ازگازطبیعی با  تکیه بر روشهای مختلف  ارتباط جمعی بسیارموثراست
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: گازمحورتوسعه وبه عنوان یکی ازپاکترین منابع انرژی است وضمن اینکه منابع آن دردسترس است ولی ازمرحله استخراج،تصفیه،انتقال وبهره برداری وتوزیع آن مراحل بسیاری را سپری می کند تابه دست مشترکین برسد واین نیازبه فرهنگ سازی استفاده بهینه وایمن مصرف ازوظایف تولیدکنندگان این انرژی است.


به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود:ایران دومین کشورازلحاظ ذخایرگازی جهان است وضمن حفظ ونگهداری و نظارت براندازه مصرف آن نیازبه فرهنگ سازی ریشه ای داردتااین نعمت عظیم خدادادی برای نسلهای آینده نیزذخیره گردد.


سمیعی افزود:باتوجه به اینکه درآیات وروایات بسیاری ازبزرگان دین مبین اسلام تاکیدبرعدم اصراف وبه اندازه مصرف کردن توصیه شده،ایجادفضای مناسب وباتکیه بر وسایل گسترده ارتباط جمعی می توان استفاده ازبهینه وایمن ازمنابع انرژی رادرزندگی روزمره همه مصرف کنندگان ومشترکین به اجرا درآورد.

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید