شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

ایجاددرگاههای سهل الوصول قبوض موجب تسهیل دریافت وجوه ازمشترکین می شود

ایجاددرگاههای سهل الوصول قبوض موجب تسهیل دریافت وجوه ازمشترکین می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت:

تعدد وبالارفتن درگاههای وجوه جهت دریافت مطالبات شرکت گاز،موجب راحت تر پرداخت کردن قبوض مشترکین شده وهمه  مشترکین راههای ارتباطی آسانتری راجهت پرداخت پیش روداشته وآسان ترقبوض خود را پرداخت می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: جذب به موقع مطالبات و همراهی مشترکین عزیز در بخش‌های مختلف صنعتی،تجاری وخانگی با پرداخت به موقع وجوه گازبها نیازمندخطوط وراههای ارتباطی گسترده تر وبالابردن تعداداین درگاهها، عموم مشترکین راتشویق به پرداخت کرده ووصول مطالبات راحت ترشکل می گیرد وتاثیرقابل توجهی در روند ارتباط میان مشترکین وشرکت گازمی شود.

وی  ادامه  داد : مشترکین  محترم  شرکت گاز استان  مرکزی می توانند  باتماس با  شماره چهاررقمی 1594خدماتی  چون: ارسال پیامک به  درخواست مشترکین،ارائه  خدمت اعلام رقم کنتوروایجادبستر باسیستم مشترکین ،ارائه خدمت اطلاع ازآخرین صورتحساب مشترکین،ارائه خدمت حذف یااضافه نمودن شماره همراه به بانک اطلاعاتی مشترکین،ارائه خدمت امکان شنیدن اطلاعات شرکت،ارائه خدمت درخواست میزخدمت،ارائه خدمات(انتقادات،پیشنهادات،شکایات) وپی گیری درخواست دریافت نمایند وهمچنین شماره تماس 33892 جهت ارائه خدمت اعلام رقم کنتور وارائه خدمت اطلاع ازآخرین صورتحساب مشترکین  است.

سمیعی افزود:میزان ارتباط ورضایتمندی مشترکین وسازمان ،بستگی به راههای ارتباطی وتعددونوع این ارتباط داشته ودرآخرسهل الوصول شدن مطالبات سازمان ازمشترکین رادرپی خواهدداشت.

یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید