شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جمعی ازکارکنان ناحیه پرندک واحدی ازخون خودرا اهداءکردند

جمعی ازکارکنان ناحیه پرندک واحدی ازخون خودرا اهداءکردند
همزمان باگرامیداشت هفته دولت ودرراستای گسترش مسئولیت اجتماعی وهمچنین ترویج فرهنگ اهدای خون ،کارکنان ناحیه پرندک درمحل سازمان انتقال خون دراقدامی انسان دوستانه اقدام به اهداءخون نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان دراین اقدام خداپسندانه مهدی فراهانی رئیس ناحیه پرندک وچندتن ازپرسنل خدوم ودلسوزناحیه پرندک درپی نیازمراکز درمانی به خون درایام حساس کرونا،دراقدامی خداپسندانه وانسان دوستانه جهت برطرف کردن هرچندکوچک نیازمندان ،خون خودرا اهداء کرده تاحس مسئولیت اجتماعی رابرآورده کرده وهمچنین درحفظ ویانجات جان نیازمندان سهیم باشند.

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید