شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

534 واحدتولیدی صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصادازنعمت گازطبیعی برخوردارشدند

534 واحدتولیدی صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصادازنعمت گازطبیعی برخوردارشدند
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:ازمجموع 780واحدتولیدی صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد تعداد 534 واحدگازدارشده وتعداد185واحد دیگرنیز دردست اقدام بوده ومابقی درمرحله بررسی می باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی درادامه گفت: به همت واحد خدمات فنی ومهندسی این شرکت با انجام کارهایی از قبیل ،ایمن سازی شبکه توزیع گازدرسطح استان ،مقاوم سازی ساختمانهای اداری قدیمی و مقاوم سازی ایستگاه های تقلیل فشارگاز،باعث پایداری وتداوم گازرسانی درسطح استان مرکزی  می شود.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی ادامه داد:طراحی واجرای شبکه توزیع وتغذیه جهت حفره های پراکنده وخطوط تقویتی وایمن سازی شبکه های آسیب دیده ازسیل به طول شش کیلومتردربرنامه ریزی سال جاری این شرکت می باشد.

وی درپایان درخصوص طرح های ساختمانی اضافه کرد:عملیات بهسازی ومقاوم سازی ایستگاه های تقلیل فشارتا نیمه اول سال1400به تعداد 17 ایستگاه به اتمام رسیده و34 ایستگاه دیگر نیز دردست اجرا می باشد.

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید