شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمایش خط الراس کوه سرخه ومنطقه گردو توسط گروه کوهنوردی شرکت گازاستان مرکزی

پیمایش خط الراس کوه سرخه ومنطقه گردو توسط گروه کوهنوردی شرکت گازاستان مرکزی
دربیست ودومین روزپاییزصورت پذیرفت:

  به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی دربیست ودومین روز مهرماه سالجاری وبراساس مصوبه شورای فرهنگی ،گروه کوهنوردی این شرکت خط الراس منطقه کوه سرخه ومنطقه گردو راپیمایش نمودند.

رضاعسگری مسئول ورزش شرکت گازاستان مرکزی گفت:گروه کوهنوردی این شرکت دریک برنامه خانوادگی ازپیش تعیین شده باهدف سلامتی وافزایش انگیزه جهت نشاط اجتماعی وپرهیز ازخمودگی دوران کرونا ،دراین برنامه شرکت نموده واقدام به پیمایش وکوهنوردی درمنطقه کوه سرخه ودره چناروپیمایش حدود22کیلومتردرخط الراس منطقه نمودند.

عسگری افزود:افرادشرکت کننده متشکل از12نفرشامل آقایان سیدمحسن حسینی بعنوان سرپرست گروه ، رضا عسگری، فرهاد احمدی ، بهمن  سرلک  ،حسین سرلک ، داود  شفیعی ، حمیدرضا رودی ،کامبیزعباسی  وملک حسینی همسر خانم قیصری و خانمها خلیلی ،  فیض وقیصری دراین پیمایش حضورداشتند و امید آن می رودکه دربرنامه های آینده  تعداد بیشتری از همکاران به همراه خانواده حضور یابند .

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید