شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مانورمشترک خودمراقبتی وخودحفاظتی نشت گازکلردرمحل تصفیه خانه فاضلاب اراک برگزارشد

مانورمشترک خودمراقبتی وخودحفاظتی نشت گازکلردرمحل تصفیه خانه فاضلاب اراک برگزارشد
باحضورشرکت گازاستان مرکزی

همزمان باروزچهارشنبه نوزدهم آبان ماه شرکت گازاستان مرکزی طی برنامه ریزی وسناریوی ازپیش تعیین شده ،مانورمشترک خودمراقبتی وخودحفاظتی نشت گازکلر رادرمحل تصفیه خانه فاضلاب اراک همراه بادستگاههای مرتبط با موفقیت برگزارنمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی واحدهای امداد مکانیزه،پدافند غیرعامل،تعمیرات،روابط عمومی باکلیه امکانات موجودودر دسترس دراین مانور شرکت نموده وکلیه تدابیر امنیتی و ایمنی را بکاربرده و درمحل حاضرشده وطبق برنامه ازپیش تعیین شده کلیه مواردمرتبط را اجرا نمودند.

این مانورپیرامون رویکردهای خودمراقبتی،تهدیدات احتمالی،شناسایی نقاط حساس واقدامات مناسب و راهکارهای پیشگیری از این تهدیدات وهمچنین هوشیاری پرسنل درمواجهه با این شرایط انجام شده وکلیه دستگاههای مرتبط با این مانور،دقیق و سنجیده عمل کرده و وظایف محوله را بدون هیچ گونه مشکلی به اجرا درآوردند و تدابیربکاربرده شده جهت کنترل نشت گازکلر به اجراگذاشته ونیز افراد اغتشاشگر دستگیرشدند.

شایان ذکراست که دستگاههای مرتبط ازجمله آب وفاضلاب،نیروی انتظامی،جمعیت هلال احمر،آتش نشانی اورژانس وسایرشرکت کنندگان دراین مانوردرحداقل زمان مطروحه بدون هیچ اختلالی باموفقیت این مانور را اجرا نمودند.

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید