شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جلسه عملکردشورای اقامه نمازدرسالن کنفرانس شرکت گازاستان مرکزی برگزارشد

جلسه عملکردشورای اقامه نمازدرسالن کنفرانس  شرکت گازاستان مرکزی برگزارشد
باحضورمدیرستاداقامه نمازاستان مرکزی
همزمان با هشتم آذرماه باحضور حجت الاسلام والمسلمین رودبارانی مدیرستاداقامه نمازاستان مرکزی وحجت الاسلام والمسلمین بادران امام جماعت ستاداین شرکت ، مدیرعامل و اعضای شورای اقامه نماز شرکت گازاستان مرکزی جلسه ای باهدف ترویج وارائه فرهنگ غنی اقامه نمازجماعت دربین کارکنان وپرسنل وشرح وظایف برگزاری جلسات به منظور آسیب شناسی وهمچنین باشکوه تر برگزارشدن این فریضه الهی برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:شورای اقامه نماز این شرکت فعالیت های زیادی درخصوص اشاعه وگسترش فرهنگ نماز ونمازخوانی درسطح استان دارد و خواسته ما دراین جلسه درراستای ارتقاء سطح فرهنگ نماز وارائه راهکارهایی جهت این موضوع است.

 

حاج آقابادران امام جماعت ستادنیزضمن تشکرازمسئولین برپایی نمازجماعت دراین ستادگفت:محوریت خلقت را خداوند درنمازقرارداده است وامیداست که شاهد هرچه باشکوهتربرگزارشدن نمازجماعت درجامعه و درمجموعه این شرکت باشیم.

 

حاج آقارودبارانی نیز درپایان بابیان اینکه آثارنمازدرزندگی فردی ونهادهای اجتماعی اثرگذاراست ووجدان کاری رابه مراتب بالامی برد،اشاره کردکه بایستی تجهیزات وابزاراقامه نمازدردسترس بوده ،ضمن اینکه آموزشهای لازم راجهت توضیح وتوجیه عموم قرارگیردونظرسنجی ازعموم جهت بهتروباشکوهتربرگزارشدن نمازتهیه واجراگردد.

 

شایان ذکر است در شرکت گازاستان مرکزی درسطح استان شش امام جماعت جهت اقامه نمازظهروعصرحضور دارند.
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید