شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

گستره ی اقلیمی امدادمکانیزه شرکت گازاستان مرکزی گسترش می یابد

گستره ی اقلیمی امدادمکانیزه شرکت گازاستان مرکزی گسترش می یابد
درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی با اشاره به اینکه این شرکت به عنوان یکی ازمهمترین منابع تامین کننده انرژی استان است گفت:گازطبیعی درزندگی روزمره عموم بخش های خانگی،تجاری وصنعتی بسیار تاثیرگذاروپراهمیت می باشد ونگهداری واستفاده ایمن وبهینه این منبع ازضروریات استفاده ازآن است بایستی موردتوجه قرارگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی گفت:خدمت رسانی ونگهداشت سرمایه ملی ازوظایف مهم این شرکت بوده وپوشش ونگهداری ایمن،بسیارضروری است بدین منظورگسترش گستره ی اقلیمی درپهنه ی این استان موردتوجه مسئولین این مجموعه بوده وضمن خدمت رسانی  شهرستان اراک که شامل بخشهای اراک،سنجان،داوودآباد،ساروق وکارچان می شود،شهرستان فرمهین هم که شامل بخشهای تلخاب وخنجین می باشد زیرپوشش خدمت رسانی امدادمکانیزه قرار گرفته است.

سمیعی افزود:طی شش ماهه اول سالجاری شهرستان های آشتیان وتفرش نیزتحت کنترل امدادمکانیزه قرارگرفته وانشاا... بزودی شهرستان های خمین،محلات ودلیجان نیزتحت پوشش خدمات امداد مکانیزه وبصورت متمرکز قرارخواهند گرفت و بصورت 24ساعت شبانه روزمشترکین گرامی ازخدمات امدادمکانیزه بهره مندشده وامیداست که به زودی به پوشش صددرصدی درسطح استان برسیم.

شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید