شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

نیروهای توانمند ومتعهدیک سازمان ازمهمترین سرمایه های آن به شمارمی روند

نیروهای توانمند ومتعهدیک سازمان ازمهمترین  سرمایه های آن به شمارمی روند
محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه کارکنان هرسازمان ازسرمایه های انسانی آن به شماررفته وتوانمندی ومیزان تعهد آنان موجب تکاپووافزایش اعتباروپیشبرد یک سازمان می شوند،عملکرداین مجموعه رامثبت ارزیابی کرده ومیزان رضایتمندی دربخشهای مختلف ازاین مجموعه راعالی اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی علیرضا جدیدی معاون مالی وپشتیبانی این شرکت اهم  عملکردواحدخدمات کارکنان و فعالیت های این حوزه در 6 ماهه نخست سال1400را به شرح ذیل مطرح نمود: تغذیه کلیه اطلاعات فردی و شغلی کارکنان رسمی و قراردادی در سامانه ملی پاکنا به منظور جذب بودجه‌های مصوب در مرداد ماه ،تغییر سیستم حضور و غیاب قدیمی با سیستم تشخیص چهره تحت وب در کل استان در راستای مکانیزه نمودن فرایند برداشت فایل الکترونیکی عملکرد کارکنان و در نهایت تزریق اطلاعات برداشتی در سامانه‌های حقوق و دستمزد کارکنان، تعیین حقوق مجدد حدود 900 نفر از نیروهای پیمانکاری در قالب طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ابلاغیه‌های افزایش حقوق سال 1400، برقراری، هماهنگی، پیگیری و ارائه خدمات پیوسته بیمه تکمیل درمان جهت پرسنل قراردادی و پیمانکاری بالغ بر 2973 نفر با احتساب افراد تحت تکفل(2433 نفر پیمانکاری و 540 نفر قراردادی)، برنامه ریزی، هماهنگی و انجام معاینات دوره ای و پیگیریهای متعدد در این راستا و نهایتاً ثبت نتایج در سیستم جامع پرسنلی بالغ بر 336 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی، بروز رسانی پیوسته اطلاعات شخصی و افراد پیمانکاری در سامانه جامع نیروهای پیمانکاری وزارت نفت(سامانه ساپنا)، بررسی و ثبت کارکرد کلیه گروههای استخدامی به صورت ماهیانه ( حدود 1300 کارکرد  در ماه)، ثبت و انجام محاسبات ساعت اضافه کار قابل پرداخت کارکنان به صورت ماهیانه  ( بیش از 1000 رکورد درماه)، ثبت  و اقدامات  مربوط  به  پرداخت  فوق العاده ماموریت کارکنان بالغ بر 445 رکورد(پرسنل رسمی 105 رکورد، قراردادی 112 رکورد و پیمانکاری 228) در هرماه و کنترل سایر پرداخت ها به نیروهای پیمانکاری از قبیل کمک هزینه غذای نیمروزی و فوق العاده تعطیل کاری، نوبتکاری و غیره، بررسی و تائید صورت وضعیت پیمانکاران نیروی انسانی بصورت ماهیانه، بررسی و کنترل مستندات مربوط به افراد شاغل در پیمانهای گازبانی و اصلاح پرونده برای هر یک از آنها به تعداد بالغ بر507 جلد،جمع آوری و ثبت اطلاعات نسخ درمانی کارکنان رسمی و همچنین اقدامات پیگیری مربوط به هزینه های کارکنان بالغ بر 250 رکورد به صورت ماهیانه و انجام سایر اقدامات مربوط به بهداشت  و درمان کارکنان از قبیل  صدور دفترچه، موضوعات ارجاعی به کمیسیونهای پزشکی و تائیدیه استعلاجی کارکنان و غیره، محاسبه و پرداخت گاز کارت کارکنان رسمی و مدت معین 174 نفر به صورت ماهیانه، محاسبه و پرداخت فوق العاده های غذای نیمروزی و بن غذای خانواده 163 نفر از نیروهای قراداد مدت موقت بصورت ماهیانه، محاسبه و پرداخت ترفیع و معادل ریالی کارکنان رسمی 58 مورد، ثبت اطلاعات آماری کارکنان مستقر در هر شهر به تفکیک نوع استخدام در سامانه سورین بصورت ماهیانه، طرح موضوعات مربوط به کمیته انضباطی و پیگیری موارد ارجاعی به هیات بدوی تخلفات کارکنان، پرداخت انواع فوق العاده های تخصصی شغل، فوق العاده پژوهشی، حقوقی، ایاب و ذهاب، پاسداری، کسر هزینه منازل سازمانی و به کارکنان رسمی حسب مورد، ثبت انواع وام ها از قبیل دوبرابر حقوق، اضطراری و غیره و انجام امور مربوط به فک رهن و تعویض وثیقه ملک کارکنان رسمی، انجام اقدامات مورد نیاز جهت تعدیل تحصیلی کارکنان از زمان استعلام تحصیلی تا پرداخت مزایای متعلقه حسب مقررات جاری، پرداخت و کنترل کمک هزینه توانبخشی به افراد مشمول بر اساس مقررات جاری، محاسبه و انجام مکاتبات مربوط به هزینه انتقال و جابجایی کارکنان رسمی، انجام امور مربوط به بازنشستگی کلیه کارکنان(حسب مورد) ، صدور گواهی اشتغال به کار و گواهی کسر اقساط بالغ بر 50 مورد در هرماه ازجمله مواردی است که دراین مدت زمان موردبررسی واجراقرارگرفته است.

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید