شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:توسعه آموزش نیروی انسانی موجب پویایی سازمانها می شود.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:توسعه آموزش نیروی انسانی موجب پویایی سازمانها می شود.
برگزاری بیش از12000 نفرساعت آموزش درشش ماهه نخست سال1400

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درمورداهمیت آموزش نیروی انسانی بیان داشت : منابع انسانی کارآمد باعث افزایش سرمایه،بهره برداری ازمنابع مختلف وپیشرفت روزافزون نیروی انسانی وپیشرفت سازمانی می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی ادامه داد : این امرگویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خودهستند وازطرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روزهستند،به همین دلیل درسالهای اخیرآموزش ضمن خدمت کارکنان درسازمانهاازجایگاه خاصی برخورداراست.

سمیعی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را آشنایی بامسیر پیشرفت شغلی دانست واضافه کرد: توجه به رویکردهای نوین درامرآموزش نیروی انسانی بسیارجدی است،زیرا سرمایه گذاری درامرآموزش،افزایش بهره وری نیروی انسانی رابه دنبال دارد وکارکنان درمسیرشغلی خود به انواع آموزشها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را توسعه داده وبهره وری سازمانی را ارتقاء بخشد.

در همین راستا علیرضاجدیدی معاون مالی وپشتیبانی شرکت گازاستان مرکزی گفت:در شش ماهه نخست سال1400 علیرغم محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کووید 19با توجه به اهمیت وضرورت تداوم آموزش، با   بهره مندی از متدهای جدید آموزشی میزان12هزارو 587نفر ساعت آموزشی برای کارکنان رسمی،قراردادمستقیم وپیمانکاری به صورت مجازی آنلاین ، آفلاین و حضوری برگزارگردید.

جدیدی درادامه گفت: با عنایت به حساسیت بالای شغل امدادگران  طی تفاهم نامه شرکت ملی گاز ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور در راستای افزایش تعامل صنعت با مراکزآموزشی،گارگاه آموزشی فنی تخصصی مشاغل گازرسانی در 6 ماهه اول سال 1400در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی افتتاح گردید و آموزشهای تئوری موردنیاز امدادگران بصورت  فیلم وفایلهای آموزشی  درقالب فلش و  CDتهیه و در اختیارتمامی امدادگران گازاعم از شهری و روستایی درسطح استان قرار گرفت و در نهایت  تعداد 138 نفر از امدادگران گاز شهری در آزمون صلاحیت حرفه ای که در شهریور ماه سال جاری با همکاری سازمان فنی وحرفه ای استان برگزار گردید شرکت نمودند و قراراست به امید و یاری خدا در شش ماهه دوم آموزشهای عملی مورد نیاز جهت قبول شدگان در آزمون مذکور، درکارگاه آموزشی فنی تخصصی فوق ­الذکر  برگزار گردد.

چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید