شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

تغییرماهیت وظایف هرواحد باتوجه به بازنگری ساختارشرکت ملی گازایران صورت می پذیرد

تغییرماهیت وظایف هرواحد باتوجه به بازنگری ساختارشرکت ملی گازایران صورت می پذیرد
گزارش عملکردشش ماهه برنامه ریزی وتأمین نیروی انسانی شرکت گازاستان مرکزی

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: باتوجه به عملکرد شش ماهه ابتدای سال 1400 برنامه ریزی وتأمین نیروی انسانی این شرکت بر اساس بررسی های صورت گرفته ، در بخش هایی از سازمان که با توجه به تغییر ماهیت وظایف آن واحد می بایستی بازنگری صورت می گرفت ، پیشنهاداتی به مهندسی ساختار شرکت ملی گازایران ارائه شد که منتج به اصلاح چارت سازمانی در بخش هایی از ساختار شرکت  و همچنین احیای تعدادی از سمت های حذف شده گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی علیرضا جدیدی معاون مالی وپشتیبانی این شرکت دراین خصوص گفت: در شش ماهه ابتدای سال 1400 با در نظر گرفتن شرایط فعلی سازمان به دلیل نداشتن جذب نیروی رسمی از یک سو وخروج افراد متخصص و با تجربه به ‌دلیل بازنشستگی در سال های آتی از سوی دیگر ، مقدمات پروژه جانشین پروری انجام شد و در این راستا تعدادی از پرسنل به کانون ارزیابی معرفی شدند.

جدیدی درادامه گفت:از دیگر اقدامات واحد برنامه ریزی وتأمین نیروی انسانی ،برگزاری جلسات کمیته انتصابات در جهت استقرار طرح جانشینی و انجام 21 مورد انتصاب، انجام 18 مورد امور مربوط به کاریابی و انتقال پرسنل ، پیگیری و انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران معزز، نیازسنجی نیروی انسانی، بررسی پروفایل ترفیعات پرسنل رسمی، بررسی شرایط اولیه تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت پرسنل رسمی، تمدید قرارداد 166 نفر نیروهای قراردادی ، انجام امور مربوط به پیمان های تأمین نیروی انسانی در قالب چهار پیمان خدمات پشتیبانی ، امداد و تعمیرات و گازبانی زون یک و دو بالغ بر 840 نفر نیروی انسانی  بوده که درمدت ذکرشده انجام  پذیرفته است.

یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید