شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پایش وکنترل مصرف انرژی درادارات به صورت سرزده انجام می شود

پایش وکنترل مصرف انرژی درادارات به صورت سرزده انجام می شود
درپی نظارت مستمروفرهنگسازی بهینه وایمن

سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه مدیریت مصرف انرژی ازاهداف اولیه هرفرد،نهاد،ارگان،سازمان واداره است افزود: باتوجه به هماهنگی بعمل آمده تیم مشترکی از کارشناسان شرکت گاز استان مرکزی و شرکت توزیع برق ،از ادارات شهرستان اراک بازدید بعمل آوردند ودرپی نظارت مستمروفرهنگسازی بهینه وایمن پایش وکنترل مصرف انرژی در ادارات به صورت سرزده انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی در این بازدید از اتاق ها و تاسیسات و فضای اداری بازدید بعمل آمد و چک لیست کنترل مصارف گاز ساختمان های اداری و عمومی جهت اماکن بازدید شده ثبت گردید و توصیه های لازم ازجمله رعایت دمای 18تا21 درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای 18 درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سر پوشیده،روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، استفاده از دستگاه های گاز سوز استاندارد با برچسب انرژی بالا( Aو(B، انجام معاینه فنی کلیه موتور خانه ها توسط شرکتهای تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی ایران به آنها اعلام شد.

در پایان به منظور فرهنگ سازی، بروشورهایی مرتبط با ارائه راهکارهای عملی در خصوص مصرف بهینه ایمن و کاهش مصرف گاز طبیعی در بین کارکنان ادارات یاد شده توزیع گردید.

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید