شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

اطلاع رسانی صحیح موجب بالارفتن آگاهی مشترکین جهت چگونگی مصرف گازمی شود

اطلاع رسانی صحیح  موجب بالارفتن آگاهی مشترکین  جهت چگونگی مصرف گازمی شود
محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: تبلیغات با دو شکل بازدارندگی و وآگاهی دادن بسیارمی تواند درفرهنگ مصرف عامه تاثیرگذاربوده و از طرفی اطلاع رسانی صحیح موجب بالارفتن وآگاهی دادن به مخاطبین ومشترکین می شود
 به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی سمیعی گفت: مشترکین گرامی درکنار تداوم بخشیدن به فرهنگ صحیح  مصرف می توانند درجامعه بازخورد بسیارزیادی داشته واین امر می تواند مارا به سوی مصرف بهینه و چگونگی مصرف درعادات زندگی روزمره قرار داده واین چگونگی مصرف درهمه مشترکین به شکل مداوم اجراگردد.
وی ادامه داد: شاید نکات واجرای بسیار ضروری و درعین حال ریز  و به ظاهرکم اهمیتی درقالب اجرای آن در هر ابزار تبلیغاتی صحیح،می تواند درفرهنگ سازی مشترکین وعموم مردم نقش بسته و به عنوان فرهنگ قالب در زندگی مردم ساری وجاری شود و این برعهده رسانه ها است که این تداوم اطلاع رسانی وآگاهی بخشی مشترکین را گسترش داده و بازخورد آن درکاهش مصرف،کاهش حوادث،کاهش هدررفت گازطبیعی،کاهش هزینه ها وبسیاری عواید دیگر را در پی خواهد داشت.
سمیعی درپایان افزود: ریشه همه مشکلات وآسیب ها، عدم دسترسی به اطلاعات صحیح و ناآگاهی است و بالا بردن اطلاعات درسطح وسیع و همچنین عمق دادن بر این آگاهی، مشترکین را به سوی به حداقل رساندن آسیبهای مالی وجانی رهنمون کرده واین برعهده متولیان این فرهنگ سازی است که رسالت فرهنگ سازی را بردوش می کشند وتلاش درجهت این مهم را برعهده دارند.
یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید