شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

میزخدمت و ایستگاه ترویج فرهنگ استفاده ایمن وبهینه ازگازطبیعی درنمازجمعه کمیجان برگزارشد

میزخدمت و ایستگاه ترویج فرهنگ استفاده ایمن وبهینه ازگازطبیعی درنمازجمعه کمیجان برگزارشد
همزمان با 13 آبان ماه روز دانش آموز و برگزاری نماز با شکوه جمعه، میزخدمت و ایستگاه ترویج فرهنگ استفاده ایمن ومصرف بهینه ازگازطبیعی درنمازجمعه شهرکمیجان و با شرکت خیل گسترده مردم و با حضورامام جمعه کمیجان حاج آقاسعیدی وسایرمسئولین شهر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی، باتوجه به نیازفرهنگ سازی درزمینه استفاده ایمن ومصرف بهینه ازاین نعمت الهی دربین مشترکین گاز و همچنین ورود به فصول سردسال، به همت کارکنان خدوم اداره گاز شهرستان کمیجان ،ایستگاه میزخدمت درنمازجمعه شهرکمیجان برگزارشد ودربین بازدیدکنندگان ومراجعین، بروشور وکتابچه توزیع وهمچنین نکات صرفه جویی عملی وکاربردی مصرف درگازطبیعی وکنترل دمای رفاه درمنازل به حاضرین راهنمایی شد.

 

شایان ذکر است  هاشم بیرونی رییس اداره گاز شهرستان کمیجان به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز با شکوه جمعه به رعایت کامل توصیه های ایمنی وخطرات ناشی ازمسمومیت باگازمنوکسیدکربن دربین نمازگزاران تاکید نمود.
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید