شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکارعملیات گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان اراک درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی انتخاب شد

پیمانکارعملیات گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان اراک درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی انتخاب شد
مرحله انتخاب پیمانکارعملیات گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان اراک درکمیته مناقصات شرکت گازاستان مرکزی برگزارگردید.
    به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی پیمانکار اجرای عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان اراک درکمیته مناقصات این شرکت به مناقصه گذاشته شد وشرکت کیاصنعت آوین جهت اجرای 5400مترشبکه پلی اتیلن وچهارصد مورد انشعاب پلی اتیلن باقیمت 22میلیارد ونهصدوهشتادمیلیون ریال درمدت 300روزتقویمی انتخاب گردید.
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید