شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پیمانکار انجام عملیات احداث ایستگاه حفاظت از زنگ(CPS) خط تغذیه خنداب، درمن در کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان مرکزی انتخاب شد

مرحله انتخاب انجام عملیات احداث ایستگاه حفاظت از زنگ(CPS) خط تغذیه خنداب، درمن درکمیسیون مناقصات شرکت گاز استان مرکزی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی پیمانکار انجام عملیات احداث ایستگاه حفاظت از زنگ(CPS) خط تغذیه خنداب، درمن درکمیسیون مناقصات این شرکت به مناقصه گذاشته شد و شرکت آرتا تاسیسات پیشگام سپند جهت انجام این عملیات، با قیمت هفت میلیارد 600 میلیون  ریال درمدت 265 روز تقویمی انتخاب گردید.


یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید